Szanowni Państwo, 

w związku z planowanym projektem połączenia, Zarządy spółek:

Elmiko Biosignals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Milanówku (05-822) , przy ulicy Sportowej numer 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS0000674009, 

Elmiko Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-822), przy ulicy Poleczki numer 12, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS0000349795,

działając na podstawie art. 500 § 2’1  w zw. z art. 499 § 1 pkt. 1 i art. 498 Kodeksu spółek handlowych, uzgodniły  Plan Połączenia Spółek, który zamieszczamy poniżej: