ELMIKO MEDICAL sp. z o.o.
KRS: 0000349795 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII wydział gospodarczy
NIP: PL-951-230-66-69
REGON: 142258808

BANK
BANK ZACHODNI WBK
nr konta dla płatności PLN: 25 1090 1694 0000 0001 1370 4955
nr konta dla płatności w EUR: PL65 1090 1694 0000 0001 1428 6914
nr konta dla płatności w USD: PL38 1090 1694 0000 0001 2206 8837
nr konta dla płatności w GBP: PL49 1090 1694 0000 0001 2206 8930
SWIFT CODE: WBKPPLPPXXX