ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o.o.

Ul. Sportowa 3, 05-822 Milanówek

KRS: 0000674009 - SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

NIP: PL-529-181-70-32
REGON: 36740677500000

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!

BANK
PeKaO SA
nr konta dla płatności PLN: 26 1240 1112 1111 0011 2794 9201  rachunek VAT 33 1240 1112 1111 0011 2794 9269
nr konta dla płatności w EUR: 50 1240 1112 1978 0011 2794 9360
nr konta dla płatności w USD: 70 1240 1112 1787 0011 2794 9432
nr konta dla płatności w GBP: 56 1240 1112 1789 0011 2794 9487

Kod SWIFT/BIC:  PKOPPLPW