CFM/aEEG

EEGDigiTrack CFM/aEEG

Do czego służy aparat EEGDigiTrack CFM/aEEG?

Aparat EEGDigiTrack CFM/aEEG pozwala na wielogodzinne monitorowanie EEG z lewej i prawej półkuli mózgu oraz ocenę jego stanu w trakcie zdarzeń, takich jak: desaturacja, bradykardia czy tachykardia, drgawki, sen wybudzenie i innych. EEGDigiTrack CFM/aEEG pozwala monitorować zapis EEG w trakcie leczenia drgawek, zaburzeń metabolicznych, oddechowych i innych mających miejsce w intensywnej terapii.

Wskazania do monitorowania CFM/aEEG:

  • ocena funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego,
  • rozpoczęcie leczenia hipotermią i monitorowanie w trakcie hipotermii,
  • drgawki oraz efekty leczenia drgawek,
  • wcześniactwo - zalecane jest monitorowanie wszystkich pacjentów z urodzeniową masą ciała poniżej 1500 g,
  • niedotlenienie okołoporodowe,
  • monitorowanie rozwoju, ocena akceleracji zapisu,
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  • wodogłowie,
  • monitorowanie układu nerwowego podczas ciężkich chorób wirusowych (cytomegalia, toksoplazmoza).
CFM/aEEG - Oferta | Elmiko Medical

CFM/aEEG