Stymulacja prądem stałym tDCS/tACS

Co znaczy tDCS?

Jest to angielski skrót od przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (transcranial Direct Current Stimulation).  Jest to między innymi metoda leczenia objawów depresji zatwierdzona pod względem bezpieczeństwa i skuteczności.

Stymulacja prądem stałym tDCS/tACS - Oferta | Elmiko Medical

Stymulacja prądem stałym tDCS/tACS