Soterix tDCS/tES MxN-HD

Urządzenie MxN-HD jest flagowym produktem Soterix Medical, lidera w dziedzinie nieinwazyjnej neuromodulacji i wyłącznego dostawcy niskoprądowej stymulacji w technologii High – Definition (HD).

Zapytaj o ofertę

Soterix tDCS/tES MxN-HD

Przezczaszkowa stymulacja tES – innowacyjny wielokonałowy system MxN-HD firmy Soterix Medical. Urządzenie MxN-HD jest flagowym produktem Soterix Medical, lidera w dziedzinie nieinwazyjnej neuromodulacji i wyłącznego dostawcy niskoprądowej stymulacji w technologii High – Definition (HD).

Stymulator MxN-HD to najbardziej zaawansowana nieinwazyjna platforma do neuromodulacji. Skalowalny od 5 do 82 równoległych kanałów, dodatkowo ma wyjątkowe oprogramowanie do zaprojektowania i przeprowadzenia procesu neurostymulacji.

Przezczaszkowa stymulacja elektryczna (tES) o wysokiej rozdzielczości jest przełomową technologią ukierunkowaną na stymulację kory i głębokich struktur mózgu prądami o niskim natężeniu. W przeciwieństwie do innych metod neuromodulacji, stymulacja o wysokiej rozdzielczości (HD) jest nieinwazyjna i może wykorzystywać terapeutyczny potencjał tej metody, a dodatkowo jest wygodna i bezpieczna. Ponadto system ten możemy zintegrować z większością systemów badawczych EEG.

Zintegrowane oprogramowanie celowanej neurostymulacji Soterix oraz neuronawigacja umożliwia precyzyjne programowanie stymulatorów w celu przeprowadzenia stymulacji określonych obszarów mózgu z optymalnymi parametrami pracy.

System tES/tDCS MxN-HD

Stymulatory MxN-HD składają się z wielu niezależnych i izolowanych kanałów z jednym wspólnym kanałem odniesienia(referencyjnym). Platforma MxN jest w pełni skalowalna w oparciu o 9-kanałowe (M×N-9) i 5-kanałowe (M×N-5) moduły. Oznacza to, że można dowolnie rozbudowywać system poprzez dokładanie dodatkowej ilości kanałów lub rozdzielić istniejący system na kilka niezależnie działających stymulatorów.

MxN HD-tDCS

Każdy kanał może dostarczać dodatni lub ujemny prąd stały (tDCS), podczas gdy wspólny kanał odniesienia równoważy wszystkie prądy, w celu zapewnienia najwyższego poziomu stymulacji.

MxN HD-tES

Każdy kanał może dostarczać dodatni lub ujemny prąd przemienny (tACS), prąd impulsowy (tPCS), szum losowy (tRNS), oscylacyjny prąd stały (tODCS) prąd stały (tDCS), podczas gdy wspólny kanał odniesienia równoważy wszystkie prądy, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecznej stymulacji.

Specyficzne kody