UE
NEONATOLOGIA

CZYM JEST aEEG/CFM?
INFORMACJE O METODZIE

Share on

SPIS TREŚCI

  1. aEEG/CFM, czyli amplitudowo zintegrowana elektroencefalografia
  2. CZYM JEST aEEG/CFM – POTĘŻNE ALE PROSTE NARZĘDZIE
  3. ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NEUROMONITORINGU Z WYKORZYSTANIEM aEEG/CFM
  4. PODSTAWY WIZUALIZACJI aEEG/CFM

W dzisiejszych czasach zazwyczaj nie jest problemem to,
aby wcześniak przeżył, lecz to jakie będzie jego życie.

PROF. JACEK RUDNICKI

aEEG/CFM, CZYLI AMPLITUDOWO ZINTEGROWANA ELEKTROENCEFALOGRAFIA

W trakcie długoterminowego monitoringu EEG, istnieje możliwość detekcji nieprawidłowości w aktywności bioelektrycznej mózgu, obejmującej zarówno epizody padaczkowe, jak i supresję aktywności elektroencefalograficznej.

  • Stosowany głównie na oddziałach intensywej terapii (OIT) i oddziałach intensywnej terapii noworodków (OITN) przyczynia się do lepszego zarządzania leczeniem stanów krytycznych
  • Podczas długotrwałego monitorowania pacjenta mogą występować napady epilepsji
  • Szybka Ocena i Reakcja: Prosty w interpretacji sygnał trendu pozwala na szybką ocenę stanu pacjenta i podjęcie odpowiednich działań, co jest nieocenione w przypadku zagrożenia życia daje możliwość detekcji nieprawidłowości w aktywności bioelektrycznej mózgu, obejmującej zarówno epizody padaczkowe, jak i supresję aktywności elektroencefalograficznej.

CZYM JEST aEEG/CFM – POTĘŻNE ALE PROSTE NARZĘDZIE

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NEUROMONITORINGU Z WYKORZYSTANIEM aEEG/CFM

PODSTAWY WIZUALIZACJI aEEG/CFM

BIBLIOGRAFIA:

Longstaff, A., (2012). Krótkie wykłady: Neurobiologia. (Wróbel Andrzej Zbigniew, Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

National Institutes of Health Office of Dietary Supplements, (brak daty). Vitamin A Fact Sheet for Health Professionals, https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminA-HealthProfessional/#en24.

Young, P. A., Young, P. H., & Tolbert, D. L. (2020). Neuroanatomia Kliniczna. (J. Dziewiątkowski, I. Klejbor, P. Kowiański, K. Majak, & J. H. Spodnik, Trans., J. Moryś, Ed.) , (3 ed.). Edra Urban & Partner.

Share on
ELMIKO BIOSIGNALS

You are entering a website that contains medical articles. Use them according to the instructions for use or the recommendations on the labels and packaging. You will also find medical products intended exclusively for specialists with appropriate qualifications. By clicking „Accept,” you confirm that you have read the content of this message. 

ELMIKO BIOSIGNALS

Wchodzisz na witrynę, na której znajdują się artykuły medyczne.
Używaj ich zgodnie z instrukcjami użytkowania lub zaleceniami na etykietach i opakowaniach.

Znajdziesz tu także produkty medyczne przeznaczone wyłącznie
dla specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Poprzez kliknięcie „Akceptuj” potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią komunikatu.