UE
Neuroterapia

CZYM JEST EEG-BIOFEEDBACK (NEUROFEEDBACK)?
INFORMACJE O METODZIE

Share on

SPIS TREŚCI

 1. Neuroterapia w edukacji szkolnej
 2. EEG – Biofeedback w edukacji
 3. Jak sfinansować zakup urządzeń neurostymulujących?

(Mózg) Tworząc nierozdzielny układ z ciałem, mózg zarazem służy mu i jest przez nie obsługiwany.

 

Stanisław Lem 

Neuroterapia w edukacji szkolnej

Dlaczego warto przemyśleć wprowadzenie w szkole
nowoczesnych metod wsparcia uczniów z zakresu naturoterapii? 

Największe zalety:

 • Duża uniwersalność – naturoterapia z wykorzystaniem nowoczesnych metod EEG-Biofeedback (Neurofeedback) oraz tCDS pozwala na prowadzenie działań terapeutycznych dla uczniów o bardzo zróżnicowanych potrzebach.
 • Nowoczesne, skuteczne metody – opracowane w oparciu o wieloletnie badania naukowe na ludzkim mózgu.
 • Bezpieczne – naturoterapia EEG-Biofeedback (Neurofeedback) oraz tCDS odbywa się z wykorzystaniem technologii używanych również w badaniach i terapiach medycznych.
 • Bezinwazyjne i bezbolesne – w terapii EEG-Biofeedback (Neurofeedback) wykorzystuje się diody umieszczane na głowie ucznia, które na bieżąco monitorują pracę fal mózgowych; w terapii tCDS na głowie ucznia umieszcza się diody lub opaskę z diodami stymulujące korę mózgową za pomocą prądu stałego o bardzo małym natężeniu.
 • Prosta organizacja miejsca do terapii – praca metodą EEG-Biofeedback (Neurofeedback) oraz tCDS nie wymaga przygotowywania warunków ambulatoryjnych.

EEG-Biofeedback (Neurofeedback) w edukacji

Na czym polega terapia EEG-Biofeedback?

Jest to metoda terapeutyczna, która pozwala na samoregulację własnych fal mózgowych poprzez otrzymywanie informacji zwrotnych o aktualnym stanie aktywności mózgu.

Oscylacje fal mózgowych (ciągłe zmiany amplitudy określonych pasm częstotliwości) rejestrowane są za pomocą wzmacniacza EEG podłączonego do komputera. Prawidłowo przeprowadzony trening prowadzi do ograniczenia niepożądanych częstotliwości fal i wzmocnienia tych pożądanych. Wielokrotne powtórzenia treningu mają na celu doprowadzić do trwałych zmian w aktywności mózgu, świadomej kontroli tych zmian i zastosowania tych umiejętności w codziennym życiu.

By ułatwić uczniom zadanie, podczas terapii jako informację zwrotną wykorzystuje się aplikacje graficzne (gry komputerowe o bardzo uproszczonej formie) sterowane, zamiast joystickiem, klawiaturą czy myszką, sygnałem EEG rejestrowanym przez komputer.

Korzyści z terapii:

 • Poprawa funkcji poznawczych mózgu
 • Poprawa pamięci i samopoczucia
 • Poprawa koncentracji
 • Redukcja poziomu stresu
 • Zwiększenie kreatywności
 • Poprawa szybkości reakcji i zdolności wizualno-przestrzennych.

Dla jakich uczniów możemy stosować EEG-Biofeedback?

Metoda EEG-Biofeedback (Neurofeedback) od początku oparta na rozwoju medycyny oraz połączenia jej z osiągnięciami informacyjnymi powoduje, że jest to najbardziej dynamicznie rozwijająca się gałąź terapii dostosowana do pracy z uczniami:

 • Ze spektrum autyzmu
 • Z niepełnosprawnością intelektualną
 • Z dziecięcym porażeniem mózgowym
 • Z ADHD (Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) i ADD (Zaburzenia koncentracji uwagi)
 • Z Dysleksją, dysortografią, dyskalkulią
 • Z zaburzoną motywacją do nauki
 • Z zaburzeniami koncentracji i pamięci
 • Z zaburzenia zachowania (m.in. agresja) i/lub wycofaniem społecznym
 • Z zespołem przewlekłego zmęczenia
 • Z zaburzeniami snu
 • Z zaburzeniami lękowymi
 • Zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)

Czy EEG-Biofeedback jest bezpieczny?

Sprzęt stosowany podczas terapii EEG-Biofeedback (Neurofeedback) oparty jest o dobrze znaną i przebadaną technologię EEG, która jest w pełni bezpieczna zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa warto zadbać o to, aby podczas terapii wykorzystywany był sprzęt posiadający certyfikaty medyczne. Ważnym aspektem jest również odpowiednie przeszkolenie personelu szkoły np. psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy. W Polsce jest kilka firm oferujących szkolenia dla terapeutów EEG-Biofeedback. Polecamy AKSON, akredytowany ośrodek szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej który gwarantuje najwyższą jakość tego typu szkoleń.

Kto może prowadzić terapię EEG-Biofeedback w szkole?

W Polsce nie ma ustawodawstwa wyodrębniającego osobną grupę zawodową i określającą szczegółowe wymogi dla terapeutów EEG-Biofeedback (Neurofeedback). Przyjmuje się, że osoba oferująca taką terapię powinna być absolwentem specjalistycznych kursów najlepiej przygotowanych przez akredytowany ośrodek szkoleniowy.

Z punktu widzenia organizacji pracy w szkole osobami, które posiadają wystarczającą wiedzę bazową z zakresu rozwoju uczniów (ich funkcjonowania, sposobów terapii) i w związku z tym mogą przejść przeszkolenie w tym zakresie są np. psycholog, pedagog specjalny – terapeuta, logopeda (neurologopeda).

Jak sfinansować zakup urządzeń neurostymulujących?

Jak zdobyć fundusze na zakup neurostymulacyjnych urządzeń?

 • Szkoły i przedszkola zarządzane przez samorządy otrzymają zwiększoną kwotę subwencji, aby wspierać dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Placówki niesamorządowe również otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na uczniów z takimi orzeczeniami.
 • Dodatkowo, 10% środków finansowych przeznaczonych na program „Za życiem” będzie dostępne dla szkół i placówek edukacyjnych, które realizują ten program.
 • Ponadto, zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, będą dostępne dodatkowe środki finansowe.

Ważne jest, aby zakupione urządzenia dydaktyczne były zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie specjalnego wsparcia edukacyjnego lub indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

Share on
ELMIKO BIOSIGNALS

You are entering a website that contains medical articles. Use them according to the instructions for use or the recommendations on the labels and packaging. You will also find medical products intended exclusively for specialists with appropriate qualifications. By clicking „Accept,” you confirm that you have read the content of this message. 

ELMIKO BIOSIGNALS

Wchodzisz na witrynę, na której znajdują się artykuły medyczne.
Używaj ich zgodnie z instrukcjami użytkowania lub zaleceniami na etykietach i opakowaniach.

Znajdziesz tu także produkty medyczne przeznaczone wyłącznie
dla specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Poprzez kliknięcie „Akceptuj” potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią komunikatu.