UE

Dlaczego niedobór witaminy A 
powoduje kurzą ślepotę?

grafika przedstawia mężczyznę trzymającego kurę. Grafika ma żółto-szare tło.

Choć białko odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego, w tym w procesie widzenia, to właśnie witamina A jest niezbędna do prawidłowego działania rodopsyny – światłoczułego pigmentu w pręcikach siatkówki.

ELMIKO BIOSIGNALS

You are entering a website that contains medical articles. Use them according to the instructions for use or the recommendations on the labels and packaging. You will also find medical products intended exclusively for specialists with appropriate qualifications. By clicking „Accept,” you confirm that you have read the content of this message. 

ELMIKO BIOSIGNALS

Wchodzisz na witrynę, na której znajdują się artykuły medyczne.
Używaj ich zgodnie z instrukcjami użytkowania lub zaleceniami na etykietach i opakowaniach.

Znajdziesz tu także produkty medyczne przeznaczone wyłącznie
dla specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Poprzez kliknięcie „Akceptuj” potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią komunikatu.