UE

Dlaczego odruchowo
dotykamy bolącego miejsca?

Po uderzeniu odruchowo chwytamy się za nadwerężone miejsce, a w trakcie bólu głowy często przykładamy dłonie do skroni. Te pozornie błahe czynności okazują się pełnić istotną rolę
w hamowaniu bólu. Dlaczego?

ELMIKO BIOSIGNALS

You are entering a website that contains medical articles. Use them according to the instructions for use or the recommendations on the labels and packaging. You will also find medical products intended exclusively for specialists with appropriate qualifications. By clicking „Accept,” you confirm that you have read the content of this message. 

ELMIKO BIOSIGNALS

Wchodzisz na witrynę, na której znajdują się artykuły medyczne.
Używaj ich zgodnie z instrukcjami użytkowania lub zaleceniami na etykietach i opakowaniach.

Znajdziesz tu także produkty medyczne przeznaczone wyłącznie
dla specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Poprzez kliknięcie „Akceptuj” potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią komunikatu.