MagVenture MagPro X100 z Magoption

Jest zaawansowanym, bardzo wydajnym stymulatorem magnetycznym przeznaczonym głównie do celów badawczych.

Zapytaj o ofertę

MagPro X100

jest zaawansowanym, bardzo wydajnym stymulatorem magnetycznym przeznaczonym głównie do celów badawczych. Urządzenie charakteryzuje się szybkością stymulacji do 100 pps przy dużej intensywności. Zapewnia też możliwość łączenia różnych kształtów fal i impulsów. Moduł MagOption poszerza możliwości urządzenia m.in. dzięki zwiększeniu mocy, liczby impulsów na sekundę, czy różnym kształtom impulsów. 

Zastosowanie:

 • Badanie fizjologii ścieżek ruchu w centralnym i obwodowym układzie nerwowym.
 • Badanie funkcjonalnych aspektów stymulacji nerwów ruchowych.
 • Badanie fizjologii korowej człowieka.
 • Badania nad przezczaszkową stymulacją magnetyczną (TMS) i powtarzalną przezczaszkową stymulacją magnetyczną (rTMS).

Cechy MagPro X100:

 • Trzy kształty fal: dwufazowe, dwufazowy Burst i jednofazowe.
 • Możliwość wyboru kierunku przepływu prądu.
 • Szybkość stymulacji do 100 impulsów na sekundę.
 • Łatwe podłączenie do urządzeń zewnętrznych.
 • Sterowanie pracą systemu poprzez wbudowany komputer, eliminujące konieczność konfigurowania i kontrolowania czasu trwania sekwencji bodźców.
 • Sterowanie z urządzenia zewnętrznego.
 • Elastyczne przechowywanie protokołów we wbudowanym komputerze.
 • Efektywna funkcja Burst.

Zwiększone zdolności stymulowania dzięki MagOption:

 • Powtarzalność podwójnych impulsów z maksymalnie 20 parami impulsów na sekundę.
 • Zaawansowana funkcja Power, która zwiększa moc stymulacji o 40%.
 • Dodatkowy półsinusoidalny kształt fali.

Specyficzne kody