MagVenture MagPro R30 z MagOption

MagPro R30 jest zaawansowanym, wysokowydajnym stymulatorem magnetycznym przeznaczonym do użytku klinicznego. 

Zapytaj o ofertę

MagPro R30

jest zaawansowanym, wysokowydajnym stymulatorem magnetycznym przeznaczonym do użytku klinicznego. Za pomocą MagPro R30 można wykonywać powtarzalną przezczaszkową stymulację magnetyczną (rTMS). Urządzenie wykonuje wiele złożonych protokołów (do 20 000 impulsów). Moduł MagOption poszerza możliwości urządzenia m.in. dzięki zwiększeniu mocy, liczby impulsów na sekundę, czy różnym kształtom impulsów. 

Zastosowanie:

 • Badanie fizjologii ścieżek w centralnym i obwodowym układzie nerwowym,
 • Często jest stosowany w badaniach dotyczących przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) i powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS).

Cechy MagPro R30:

 • Dwufazowy kształt fali,
 • Szybkość stymulacji do 30 impulsów na sekundę (dostępna opcja 60 impulsów na sekundę),
 • Sterowanie pracą systemu poprzez wbudowany komputer, eliminujące konieczność konfigurowania i kontrolowania czasu trwania sekwencji bodźców,
 • Elastyczne przechowywanie protokołów,
 • Łatwe w obsłudze oprogramowanie,
 • Szybkie konfigurowanie i zapisywanie protokołów,
 • Łatwe podłączanie do urządzeń zewnętrznych (takich jak system EMG),
 • Funkcje raportowania.
Zwiększone zdolności stymulowania dzięki MagOption:
 • Powtarzalność podwójnych impulsów z maksymalnie 5 parami impulsów na sekundę,
 • Dwufazowy i jednofazowy kształt fal,
 • Podwójna moc do 5 impulsów na sekundę zarówno przy dwufazowym, jak i jednofazowym kształcie fali.

Specyficzne kody