5-kanałowy Aparat EEGDigiTrack CFM [aEEG]

Aparat EEGDigiTrack CFM pozwala na wielogodzinne monitorowanie EEG z lewej i prawej półkuli mózgu oraz ocenę jego stanu w trakcie zdarzeń takich, jak: desaturacja, bradykaria czy tachykardia, drgawki, sen, wybudzenie i innych.

Zapytaj o ofertę

5-kanałowy Aparat EEGDigiTrack CFM [aEEG]

Wskazania do monitorwania CFM [aEEG]:

 • ocena funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego,
 • rozpoczęcie leczenia hipotermią i monitorowanie w trakcie hipotermii,
 • drgawki oraz efekty leczenia drgawek,
 • wcześniactwo - zalecane jest monitorowanie wszystkich pacjentów z urodzeniową masą ciała poniżej 1500 g,
 • niedotlenienie okołoporodowe,
 • monitorowanie rozwoju, ocena akceleracji zapisu,
 • zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych,
 • wodogłowie,
 • monitorowanie układu nerwowego podczas ciężkich chorób wirusowych (cytomegalia, toksoplazmoza).

Korzyści z monitorowania CFM [aEEG]:

 • zmniejszenie liczby i ciężkości wczesnych i późnych powikłań neurologicznych intensywnej terapii,
 • możliwość monitorowania efektów leczenia drgawek,
 • monitorowanie EEG podczas hipotermii,
 • skrócenie czasu hospitalizacji i zmniejszenie kosztów leczenia z tytułu redukcji liczby i nasilenia powikłań intensywnej terapii,
 • zwiększenie odsetka przeżywających wcześniaków z małą i skrajnie małą masą ciała,
 • poprawa jakości życia pacjentów w intensywnej terapii,
 • możliwość optymalizacji postępowania medycznego w oddziałach intensywnej terapii

Dlaczego warto wybrać EEGDigiTrack CFM [aEEG]?

 • ELMIKO - doświadczony polski producent (rok założenia 1978),
 • profesjonalny, doświadczony serwis na terenie całej Polski,
 • doświadczony zespół konstruktorów i informatyków zapewniający ciągły rozwój aparatury,
 • kilka tysięcy sprzedanych już aparatów rodziny EEGDigiTrack na całym świecie,
 • możliwość dostosowania oprogramowania do potrzeb Użytkownika,
 • NAJNIŻSZA CENA na rynku,
 • aktualizacje oprogramowania co najmniej dwa razy w roku,
 • szkolenia realizowane we współpracy z PTNK oraz najlepszy miklinikami w Polsce.

Wyjątkowe funkcje aparatów EEGDigiTrack CFM [aEEG]:

 • nowoczesna głowica EEG CFM z pomiarem EEG, EKG, saturacji i rytmu serca,
 • nowy, wyjątkowo łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, dostosowany do ekranów dotykowych,
 • zupełnie nowa sieciowa, rozproszona, wielostanowiskowa baza danych EEGDigiTrack Manager umożliwiająca automatyczną synchronizację badań, opisów i innych danych między dowolnymi komputerami bez potrzeby instalacji serwera danych,
 • obsługa standardu HL7 z możliwością tworzenia wtyczek dla konkretnego użytkownika,
 • możliwość definiowania alarmów saturacji, rytmu serca, amplitudy oraz impedancji elektrod,
 • zaawansowane analizy CSA i DSA z możliwością wyświetlania map trójwymiarowych w trybie on-line i off-line,
 • analiza FFT z możliwością wyświetlania różnych wizualizacji wykresu lub danych liczbowych,
 • rozbudowana baza zdarzeń medycznych, zawierająca ponad 400 predefiniowanych pozycji,
 • innowacyjna funkcja wyboru montażu elektrod przed badaniem za pomocą „kafelków startowych”,
 • opcjonalna wielokamerowa wideometria z zoomem optycznym i cyfrowym, pozwalająca na monitorowanie pacjenta z wielu kamer jednocześnie,
 • możliwość tworzenia interaktywnych notatek i wstawiania markerów podczas monitorowania,
 • możliwość analizy dowolnie wybranego fragmentu zapisu EEG z lewej lub prawej półkuli pod względem częstotliwości poszczególnych fal, określenia fali dominującej, oraz napięcia elektrycznego fal w zakresie określonych częstotliwości,
 • pomiar impedancji on-line, czytelna prezentacja impedancji podczas badania w postaci mapy lub krzywej zintegrowanej z zapisem,
 • unikalna funkcja automatycznego znakowania zapisu kolorami w zależności od rejestrowanego napięcia (Normal, EpiLa, Burst-Suppresion, Depression),
 • możliwość równoczesnego monitorowania kardiologicznego, Sp02 i pletyzmografii,
 • niezwykle elastyczna możliwość skonfigurowania sprzętu,
 • możliwość odbycia szkoleń licencyjnych akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej oraz odbycia indywidualnych szkoleń klinicznych w renomowanych klinikach uniwersyteckich.

Specyficzne kody