2-kanałowy Aparat EEGDigiTrack CFM [aEEG]

Do nadzoru neurologicznego.

Zapytaj o ofertę

2-kanałowy Aparat EEGDigiTrack CFM [aEEG]

jest wersją podstawową w rodzinie aparatów EEGDigiTrack. Dzięki dwukanałowej głowicy podłączenie aparatu do pacjenta jest niezwykle proste i szybkie. Wystarczy nakleić za pomocą specjalnej pasty dwie elektrody - z prawej i lewej strony na pasie centralnym głowy oraz elektrodę referencyjną na czole. Aparat pokazuje aktualną oporność elektrod, co ułatwia uzyskanie prawidłowego zapisu EEG. Na ekranie możemy śledzić zarówno przebieg sygnału EEG, jak i zapis trendu EEG w długim przedziale czasu - z każdej półkuli osobno, z każdej elektrody osobno. Można też śledzić zapis uśredniony ze wszystkich kanałów, a także zintegrowane zapisy: przebieg sygnału EEG, krzywej saturacji [Sp02], zapis rytmu serca [HR]. Unikalną funkcją aparatu jest automatyczne zaznaczanie kolorami zdarzeń klinicznych takich jak: zapis typu wyładowania-depresje [burst-supression], wyładowania [epileptic like activity], depresja zapisu [depression] oraz zapis prawidłowy [normal]. Innowacją jest również możliwość zsynchronizowanego monitorowania wideo oraz wizualizacji wyników za pomocą mappingu trójwymiarowego oraz mappingu przestrzenno-czasowego [opcje dodatkowe], a także wiele możliwych analiz - m.in. FFT, CSA, DSA. 

Wskazania do monitorowania CFM [aEEG]:

 • ocena funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego,
 • rozpoczęcie leczenia hipotermią i monitorowanie w trakcie hipotermii,
 • drgawki oraz efekty leczenia drgawek,
 • wcześniactwo - zalecane jest monitorowanie wszystkich pacjentów z urodzeniową masą ciała poniżej 1500 g,
 • niedotlenienie okołoporodowe,
 • monitorowanie rozwoju, ocena akceleracji zapisu,
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • wodogłowie,
 • monitorowanie układu nerwowego podczas ciężkich chorób wirusowych (cytomegalia, toksoplazmoza).

Korzyści z monitorowania CFM [aEEG]:

 • zmniejszenie liczby i ciężkości wczesnych i późnych powikłań neurologicznych intensywnej terapii,
 • możliwość monitorowania efektów leczenia drgawek,
 • monitorowanie EEG podczas hipotermii,
 • skrócenie czasu hospitalizacji i zmniejszenie kosztów leczenia z tytułu redukcji liczby i nasilenia powikłań intensywnej terapii,
 • zwiększenie szans na przeżycie wcześniaków z małą i skrajnie małą masą ciała,
 • poprawa jakości życia pacjentów w intensywnej terapii,
 • możliwość optymalizacji postępowania medycznego w oddziałach intensywnej terapii.

Dlaczego warto wybrać EEGDigiTrack CFM [aEEG]?

 • ELMIKO - doświadczony polski producent urządzeń medycznych,
 • profesjonalny, doświadczony serwis na terenie całej Polski,
 • doświadczony zespół konstruktorów i informatyków zapewniający ciągły rozwój aparatury,
 • kilka tysięcy sprzedanych już aparatów rodziny EEGDigiTrack na całym świecie,
 • możliwość dostosowania oprogramowania do potrzeb użytkownika,
 • najkorzystniejsza cena na rynku,
 • aktualizacje oprogramowania co najmniej dwa razy w roku,
 • szkolenia realizowane we współpracy z PTNK (Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej) oraz najlepszymi klinikami w Polsce.

Wyjątkowe funkcje aparatów EEGDigiTrack CFM [aEEG]:

 • nowoczesna głowica EEG CFM z pomiarem EEG, EKG, saturacji i rytmu serca,
 • nowy, wyjątkowo łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, dostosowany do ekranów dotykowych,
 • zupełnie nowa sieciowa, rozproszona, wielostanowiskowa baza danych EEGDigiTrack Manager umożliwiająca automatyczną synchronizację badań, opisów i innych danych między dowolnymi komputerami bez potrzeby instalacji serwera danych,
 • obsługa standardu HL7 z możliwością tworzenia wtyczek dla konkretnego użytkownika,
 • możliwość definiowania alarmów saturacji, rytmu serca, amplitudy oraz impedancji elektrod,
 • zaawansowane analizy CSA i DSA z możliwością wyświetlania map trójwymiarowych w trybie on-line i off-line,
 • analiza FFT z możliwością wyświetlania różnych wizualizacji wykresu lub danych liczbowych,
 • rozbudowana baza zdarzeń medycznych, zawierająca ponad 400 predefiniowanych pozycji,
 • innowacyjna funkcja wyboru montażu elektrod przed badaniem za pomocą „kafelków startowych”,
 • opcjonalna wielokamerowa wideometria z zoomem optycznym i cyfrowym, pozwalająca na monitorowanie pacjenta z wielu kamer jednocześnie,
 • możliwość tworzenia interaktywnych notatek i wstawiania markerów podczas monitorowania,
 • możliwość analizy dowolnie wybranego fragmentu zapisu EEG z lewej lub prawej półkuli pod względem częstotliwości poszczególnych fal, określenia fali dominującej oraz napięcia elektrycznego fal w zakresie określonych częstotliwości,
 • pomiar impedancji on-line, czytelna prezentacja impedancji podczas badania w postaci mapy lub krzywej zintegrowanej z zapisem,
 • unikalna funkcja automatycznego znakowania zapisu kolorami w zależności od rejestrowanego napięcia (Normal, EpiLa, Burst-Suppresion, Depression),
 • możliwość równoczesnego monitorowania kardiologicznego, Sp02 i pletyzmografii,
 • niezwykle elastyczna możliwość skonfigurowania sprzętu,
 • możliwość odbycia szkoleń licencyjnych akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej oraz odbycia indywidualnych szkoleń klinicznych w renomowanych klinikach uniwersyteckich.

Specyficzne kody