Mapping TPM

Mapowanie TPM jest unikalną metodą mapowania czynności mózgu wspomagającą analizę zapisów EEG w codziennej praktyce lekarskiej, jak i w zastosowaniach naukowo-badawczych. Dzięki innowacyjnej metodzie mapowania zmian potencjału jednocześnie w czasie i przestrzeni oraz synchronizacji tej mapy z sygnałem EEG oraz mapami chwilowymi, mapowaniu gęstości pola, uzyskuje się pełniejszy obraz badania. Można też definiować różne układy przestrzenne.

Zapytaj o ofertę

Mapping TPM - Oferta | Elmiko Medical

Mapping TPM