ELMIKO MEDICAL sp. z o.o. 
KRS: 0000349795 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII wydział gospodarczy 
NIP: PL-951-230-66-69 
REGON: 142258808

BANK 
BANK ZACHODNI WBK 
nr konta dla płatności PLN: 25 1090 1694 0000 0001 1370 4955 
nr konta dla płatności w EUR: PL65 1090 1694 0000 0001 1428 6914 
nr konta dla płatności w USD: PL38 1090 1694 0000 0001 2206 8837 
nr konta dla płatności w GBP: PL49 1090 1694 0000 0001 2206 8930 
SWIFT CODE: WBKPPLPPXXX