Moduł EEG Biofeedback

Jest rozszerzeniem funkcjonalności do wszystkich aparatów rodziny EEGDigiTrack.

Zapytaj o ofertę

Moduł EEG Biofeedback do aparatów EEGDigiTrack

pozwala na prowadzenie terapii Biofeedback z wykorzystaniem aparatu EEG. Trening EEG Biofeedback pozwala na doskonalenie funkcji poznawczych mózgu i poprawę jego pracy. Oprogramowanie ma zaawansowane możliwości dostosowania treningu do indywidualnych potrzeb danego pacjenta, takie jak dobór plansz stymulacyjnych, regulacja opóźnienia i poziomów stymulacji, wybór optymalnego protokołu treningu (także tworzenie własnych protokołów). Wyniki terapii przedstawiane są w postaci przejrzystych tabel, a nowatorska metoda porównywania poszczególnych sesji i rund (krzywa uczenia) pozwala śledzić skuteczność i postępy w terapii.

Trening EEG Biofeedback (Neurofeedback)

odbywa się z wykorzystaniem dwóch osobnych monitorów. Jeden monitor (dla pacjenta) przedstawia obraz z planszą stymulacyjną w formie gry komputerowej. Monitor terapeuty zawiera informację dotyczące rozkładu fal mózgowych pacjenta. Jednoczesny podgląd ekranu pacjenta na ekranie trenera znacznie pomaga w bieżącej analizie procesu terapeutycznego, w śledzeniu zmieniających się parametrów gry i w udzielaniu na bieżąco wskazówek motywujących pracę pacjenta.

Specyficzne kody

Produkty powiązane