Moduł mapping TPM

Jest to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi tego typu na świecie.

Zapytaj o ofertę

Moduł mapping TPM

jest rozszerzeniem funkcjonalności do wszystkich aparatów rodziny EEGDigiTrack. W każdej chwili można rozbudować  aparat EEGDigiTrack o dodatkową funkcjonalność, jaką jest moduł Mapowania Potencjałowo-Czasowego - Mapping TPM. Mapowanie TPM jest unikalną metodą mapowania czynności mózgu wspomagającą analizę zapisów EEG w codziennej praktyce lekarskiej, jak i w zastosowaniach naukowo-badawczych. Dzięki innowacyjnej metodzie mapowania zmian potencjału jednocześnie w czasie i przestrzeni oraz synchronizacji tej mapy z sygnałem EEG i mapami chwilowymi, mapowaniu gęstości pola, uzyskuje się pełniejszy obraz badania. Moduł pozwala także definiować różne układy przestrzenne. Mapowanie TPM może również pracować w połączeniu z modułem Mapowanie 3-D, co daje pełny obraz analizowanego sygnału.

Wyświetlanie map możliwe jest według następujących transformacji:

  • mapowanie zmian potencjału zachodzących jednocześnie w czasie i przestrzeni,
  • synchronizacja mapy przestrzenno-czasowej z sygnałem EEG i z mapami chwilowymi [klasycznymi],
  • mapowanie układów wielobiegunowych,
  • mapowanie gęstości pola (SCD),
  • definiowanie różnych układów przestrzennych dla różnych zastosowań.

Specyficzne kody