Moduł mapping 3D

Moduł jest rozszerzeniem funkcjonalności do wszystkich aparatów rodziny EEGDigiTrack.

Zapytaj o ofertę

Moduł mapping 3D 

W każdej chwili można rozbudować swój aparat EEGDigiTrack o dodatkową funkcjonalność, jaką jest moduł mapowania trójwymiarowego MAPPING 3-D. Jest to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi tego typu na świecie. Pakiet przeznaczony do trójwymiarowego mapowania jest niezwykle zaawansowanym narzędziem do analizy zapisów EEG.

Możliwości pakietu:

 • wyświetlanie dwu- i trójwymiarowych map mózgu także w technologi VR (wirtualnej rzeczywistości),
 • wyświetlanie map izometrycznych,
 • wyświetlanie wielu map z zadanego zakresu,
 • rzut map na model głowy lub mózgu,
 • swobodne obracanie modelu głowy lub mózgu,
 • przybliżanie i oddalanie map,
 • wyświetlanie animacji map z zadanego przedziału czasu,
 • eksport wyników do HTML.

Wyświetlanie map możliwe jest według następujących transformacji:

 • mapowanie 2-D i 3-D,
 • mapowanie potencjałów,
 • mapowanie gęstości pola [SCD],
 • mapowanie prędkości zmian potencjału [pochodna po czasie],
 • mapowanie widma mocy względnej %,
 • mapowanie widma mocy bezwzględnej [RMS],
 • mapowanie asymetrii potencjałowej,
 • mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń,
 • mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości,
 • podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy,
 • automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości,
 • mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana[średniej], Cz, Fz lub laplasjanu,
 • wyświetlanie wielu map [z zadanego zakresu],
 • zastosowanie różnych metod interpolacji wartości,
 • mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu,
 • możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości.

Specyficzne kody

Produkty powiązane