System elektrod actiCap

System elektrod actiCap

Firma Brian Products

wprowadziła do swojej oferty elektrody mające na celu podniesienie jakości prowadzenia badań naukowych EEG i ERP. System actiCap, może być dostosowany do wszystkich zestawów naukowych. Pozwala to na wiarygodne uzyskiwanie wyników badań, co zostało potwierdzone w wielu wykonywanych eksperymentach naukowych.

Podstawowe cechy produktu:

  • system elektrod ekranowanych aktywnie, redukujących szumy otoczenia,
  • możliwość wykorzystania od 32 do 128 elektrod aktywnych,
  • zestaw elektrod współpracujący z innymi dostępnymi na rynku wzmacniaczami poprzez zastosowanie odpowiednich adapterów,
  • sygnalizacja poziomu impedancji na elektrodzie poprzez sygnalizację kolorową diodą LED,
  • konstrukcja elektrody umożliwia wprowadzenie żelu bez konieczności wypinania elektrody z czepka.

Specyficzne kody