PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Nazwa inwestycji:

Opracowanie innowacyjnego wielokanałowego urządzenia do treningu EEG – neurofeedback z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości umożliwiającego skuteczną terapię w oparciu o dowody naukowe.

Nazwa Beneficjenta:

Elmiko Biosignals sp. z o.o.

Wartość projektu: 12 106 934,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 9 450 641,95 zł

Okres realizacji: 2015-2019

Kontakt:

adres e-mail: postepowania.ofertowe@elmiko.pl

tel. 22 / 644 37 37

fax 22 / 644 37 27

ELMIKO Biosignals sp. z o.o.

ul. Jeżewskiego 5c/7

02-796 Warszawa

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1.1.1/60/2019

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

Unieważnienie

Zapytania ofertowego Nr 1.1.1/57/2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_56_2018

Załącznik nr 1 do ZOF_56_2018

Załącznik nr 2 do ZOF_56_2018

Załącznik nr 3 do ZOF_56_2018

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_55_2018

Załącznik nr 1 do ZOF_55_2018

Załącznik nr 2 do ZOF_55_2018

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_54_2018

Załącznik nr 1 do ZOF_54_2018

Załącznik nr 2 do ZOF_54_2018

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_53_2018

Załącznik nr 1 do ZOF_53_2018

Załącznik nr 2 do ZOF_53_2018

Załącznik nr 3 do ZOF_53_2018

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_52_2018

Załącznik nr 1 do ZOF_52_2018

Załącznik nr 2 do ZOF_52_2018

Załącznik nr 3 do ZOF_52_2018

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_50_2018

Załącznik nr 1 do ZOF_50_2018

Załącznik nr 2 do ZOF_50_2018

Załącznik nr 3 do ZOF_50_2018

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_49_2018

Załącznik nr 1 do ZOF_49_2018

Załącznik nr 2 do ZOF_49_2018

Załącznik nr 3 do ZOF_49_2018

Brak rozstrzygnięcia

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_48_2018

Załącznik nr 1 do ZOF_48_2018

Załącznik nr 2 do ZOF_48_2018

Załącznik nr 3 do ZOF_48_2018

Unieważnienie

_______________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE CENOWE nr 1.1.1/1/2018

Załącznik do zapytania cenowego

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_47_2018

Załącznik nr 1 do ZOF_47_2018

Załącznik nr 2 do ZOF_47_2018

Załącznik nr 3 do ZOF_47_2018

Załącznik nr 4 do ZOF_47_2018

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_46_2018

Załącznik nr 1 do ZOF_46_2018

Załącznik nr 2 do ZOF_46_2018

Załącznik nr 3 do ZOF_46_2018

Załącznik nr 4 do ZOF_46_2018

Załącznik nr 5 do ZOF_46_2018

Unieważnienie

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_45_2018

Załącznik nr 1 ZOF_45_2018

Załącznik nr 2 ZOF_45_2018

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_44_2018

Załącznik nr 1 ZOF_44_2018

Załącznik nr 2 ZOF_44_2018

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_43_2018

Załącznik nr 1 ZOF_43_2018

Załącznik nr 2 ZOF_43_2018

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_42_2018

Załącznik nr 1 ZOF_42_2018

Załącznik nr 2 ZOF_42_2018

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_41_2018

Załącznik nr 1 ZOF_41_2018

Załącznik nr 2 ZOF_41_2018

Brak rozstrzygnięcia - ZOF_41_2018

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_40_2018

Załącznik nr 1 ZOF_40_2018

Załącznik nr 2 ZOF_40_2018

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_39_2018

Załącznik nr 1 ZOF_39_2018

Załącznik nr 2 ZOF_39_2018

Sprostowanie ZOF_39_2018

Protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_38_2017

ZOF_38_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_37_2017

Załącznik nr 1 ZOF_37_2017

Załącznik nr 2 ZOF_37_2017

ZOF_37_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_36_2017

Załącznik nr 1 ZOF_36_2017

Załącznik nr 2 ZOF_36_2017

ZOF_36_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_35_2017

ZOF_35_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_34_2017

ZOF_34_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_33_2017

ZOF_33_2017 - English version

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_32_2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZOF_32_2017

Załącznik nr 2 ZOF_32_2017

ZOF_32_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_31_2017

Załącznik nr 1 ZOF_31_2017

Załącznik nr 2 ZOF_31_2017

ZOF_31_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_30_2017

ZOF_30_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_29_2017

Załącznik nr 1 ZOF_29_2017

Załącznik nr 2 ZOF_29_2017

ZOF_29_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_28_2017

ZOF_28_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_27_2017

Załącznik nr 1 ZOF_27_2017

Załącznik nr 2 ZOF_27_2017

ZOF_27_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_26_2017

Załącznik nr 1 ZOF_26_2017

Załącznik nr 2 ZOF_26_2017

ZOF_26_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_25_2017

Załącznik nr 1 ZOF_25_2017

Załącznik nr 2 ZOF_25_2017

ZOF_25_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_24_2017

Uzupełnienie treści postępowania 1.1.1/24/2017 z dnia 20.01.2017

ZOF_24_2017 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_23_2016

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZOF_23_2016

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZOF_23_2016

ZOF_23_2016 PROTOKÓŁ WYBORU OFERENTA

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_22_2016

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZOF_22_2016

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZOF_22_2016

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZOF_22_2016

Unieważanienie postępowania ofertowego 22 2016

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_21_2016

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZOF_21_2016

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZOF_21_2016

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZOF_21_2016

ZOF_21_2016 protokół wyboru oferenta

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_20_2016

Załącznik nr 1 ZOF_20_2016

Załącznik nr 2 ZOF_20_2016

_______________________________________________________________________________________________________

ZOF_19_2016

ZOF_19_2016 protokół wyboru oferenta