NIRScout

Ultrakompaktowy system neuroobrazowania metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRs).

NIRScout to kompaktowe rozwiązanie dla neuroobrazowania metodą fNIRS, które jest wszechstronnym, skalowalnym systemem, umożliwiającym pomiary neuroaktywacji hemodynamicznej poprzez rejestrowanie zmian koncentracji hemoglobiny oxy- i deoksy- w korze mózgowej w czasie rzeczywistym. Zakres konfiguracji systemu - od 8 źródeł i 4 detektorów do 128 źródeł i 64 detektorów. Interfejs NIRScout z szerokim wyborem dostępnych czepków i sond optycznych może być zastosowane w badaniach standardowych, obrazowaniu neonatologicznym/noworodkowym, oraz multimodalnej akwizycji EEG, MRI, TMS i okulografii. NIRx oferuje zarówno standaryzowane ustawienia czujników, jak i ustawienia konfigurowane przez użytkownika.
System zawiera kilka opcji cyfrowych wejść/wyjść, dla precyzyjnego wyzwalania znaczników zdarzeń. Opcja strumienia danych w czasie rzeczywistym dostępna jest dla aplikacji BCI/neurofeedback. NIRScout wykorzystuje otwarty format danych, kompatybilny z wieloma programami analitycznymi, bazującymi na oprogramowaniu open-source, jak również z własnym oprogramowaniem NIRx - nirsLAB oraz NAVI.
NIRScout - ultrakompaktowy system neuroobrazowania metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRs).

Wybrane cechy systemu:

 • topografia 2D, spektrografia 3D (schemat multipleksacji czasowej),
 • rodzaje pomiarów: zmiany oksyhemoglobiny, deoksyhemoglobiny i ogólna koncentracja hemoglobiny,
 • ultrakompaktowa forma,
 • system modułowy: możliwość rozszerzenia od 8 źródeł, 4 detektorów,
 • źródło LED: wyższa stabilność niż źródła laserowego,
 • detekcja cyfrowa, cyfrowy wyzwalacz I/O,
 • elastyczne układy obrazowania, wspierające pomiary z różnych odległości,
 • multimodalna współpraca z: TMS, tDCS, MRI, EEG, okulografią,
 • wyświetlanie w czasie rzeczywistym, strumień danych w czasie rzeczywistym,
 • wyposażenie w oprogramowanie do analizy nirsLAB 2D oraz NAVI 3D z NIRx,
 • eksport danych w formacie ASCII kompatybilnym z innymi programami analitycznymi,
 • zestaw Tandem: 2 niezależne systemy zsynchronizowane do jednoczesnego działania,
 • dostępny najwyższy zakres dynamiczny,
 • hiperskaning: jednoczesne badania wieloobiektowe.