Z żalem i smutkiem żegnamy Pana Profesora Jerzego Majkowskiego