MagnoLi - terapeutyczne wykorzystanie właściwości pola magnetycznego

MagnoLi - relaksująca leżanka magnetyczna

Podstawy oddziaływania

Komórkowa przemiana materii, rozwój i procesy ewolucyjne to znamionujące procesy życia człowieka, regulowane przez mechanizmy elektromagnetyczne. Potencjał elektryczny błony komórkowej i równowaga jonowa komórek regulują i sterują procesem metabolizmu w organizmie.

Jednym z wielu związków w organizmie, z którego czerpie on energię do życia, jest organiczny związek chemiczny ATP (Adenozyno-5'-trifosforan), odgrywający ważną rolę w biologii komórki, odpowiedzialny za wewnątrzkomórkowy transport energii.

Charakterystyczną cechą pola magnetycznego jest przenikanie przez całe ciało człowieka. Normalizacja elektrycznego potencjału spoczynkowego błony komórkowej, polepszenie dynamiki jonów przemieszczających się przez błonę komórkową, efektywne wykorzystanie tlenu przez komórkę i zwiększona przemiana energii /ATP/, poprawa krążenia obwodowego krwi oraz lepsze odżywienie struktur organizmu (tkanek) - to tylko niektóre z wielu istotnych zalet terapeutycznego zastosowania pola magnetycznego.


Lecznicze zastosowanie

Do klasycznych wskazań zastosowania magnetoterapii należą zespoły bólowe różnego pochodzenia. Opublikowane prace naukowe wskazują na skuteczność działania pól magnetycznych m.in. w terapii migreny, bólów głowy, zespołów bólowych narządu ruchu, w przebiegu zmian zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, rehabilitacji chorych przy schorzeniach neurologicznych, stanach zapalnych i pourazowych.

Ograniczenie sprawności ruchowej np. wskutek choroby lub częściowe unieruchomienie na skutek złamania, wskazują na procesy spowolnienia aktywności metabolicznej organizmu.

Istotnym aspektem w związku z tym jest aktywny ruch! Leżanka magnetyczna MagnoLi wykorzystuje tę formę aktywności dla celów terapeutycznych, poprzez szerokie spektrum opcjonalnie dostępnych programów impulsów i częstotliwości pola magnetycznego.


Terapia pulsującym rezonansem magnetycznym

MagnoLi umożliwia zastosowanie terapii wykorzystującej zmienne pole magnetyczne o niskiej częstotliwości i indukcji pola magnetycznego do 30 mT, oraz różnym kształcie impulsu pola magnetycznego m.in. prostokątnym, trójkątnym, sinusoidalnym, mieszanym. Pozwala to na wykorzystanie wszystkich możliwych (odmiennych dla każdego pacjenta) bioelektrycznych częstotliwości do celów terapeutycznych.

Programy kombinowane - zastosowanie

Do wyboru użytkownika zestaw 50 ukierunkowanych programów terapii.
Wśród nich znajdują się specjalnie opracowane programy kombinowane, charakteryzujące się szerokim spektrum oddziaływania, m.in dla celów:

  • ortopedycznych
  • internistycznych
  • neurologicznych

Zastosowanie MagnoLi w terapii kombinowanej

Dzięki możliwości implementacji urządzeń do terapii polem magnetycznym - MagnoLi, trakcji - TRAComputer i diatermii - MiLi (zastrzeżone patenty) oferujemy sprzęt, umożliwiający całościowy i uniwersalny program terapeutyczny. Niewątpliwą tego zasługę stanowią wyjątkowe i rewelacyjne zalety diatermii wysokiej częstotliwości, działającej w oparciu o zasadę funkcjonowania MiLi.