Projekty UE

1.1.1 POIR - DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa Beneficjenta: Elmiko Biosignals sp. z o.o.

Wartość projektu: 12 106 934,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 9 450 641,95 zł

Okres realizacji: 2015-2019

Główny cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wielokanałowego urządzenia do treningu EEG-neurofeedback („EEG-NFB”) z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości umożliwiającego skuteczną terapię kliniczną, w oparciu o dowody naukowe (Evidence Based Practice).

Planowane efekty:

Wdrożenie do sprzedaży gotowego produktu w postaci innowacyjnego wielokanałowego urządzenia do treningu EEG-neurofeedback, zwanego też EEG-biofeedback (EEG-BFB), wraz z okularami i gotowymi planszami Virtual Reality.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Kontakt:

adres e-mail: postepowania.ofertowe@elmiko.pl
tel. 22 / 644 37 37
fax 22 / 644 37 27

ELMIKO Biosignals sp. z o.o.
ul. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

3.3.3. PO IR - GO TO BRAND

 

Tytuł projektu:

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa ELMIKO - wypromowanie produktów branży sprzętu medycznego zagranicą.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

ELMIKO Biosignals sp z. o.o.

ul. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa