Projekty UE

1.1.1 POIR - DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa Beneficjenta: Elmiko Biosignals sp. z o.o.

Wartość projektu: 12 106 934,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 9 450 641,95 zł

Okres realizacji: 2015-2019

Główny cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wielokanałowego urządzenia do treningu EEG-neurofeedback („EEG-NFB”) z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości umożliwiającego skuteczną terapię kliniczną, w oparciu o dowody naukowe (Evidence Based Practice).

Planowane efekty:

Wdrożenie do sprzedaży gotowego produktu w postaci innowacyjnego wielokanałowego urządzenia do treningu EEG-neurofeedback, zwanego też EEG-biofeedback (EEG-BFB), wraz z okularami i gotowymi planszami Virtual Reality.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Kontakt:

adres e-mail: postepowania.ofertowe@elmiko.pl
tel. 22 / 644 37 37
fax 22 / 644 37 27

ELMIKO Biosignals sp. z o.o.
ul. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

3.3.3. PO IR - GO TO BRAND

 

Tytuł projektu:

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa ELMIKO - wypromowanie produktów branży sprzętu medycznego zagranicą.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

ELMIKO Biosignals sp z. o.o.

ul. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

1.4 - PARP

 

 

 

Nazwa Beneficjenta: Elmiko Aparatura Medyczna Zbigniew Niedbalski

Wartość projektu: 3 800 230,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 440 685,00 PLN 

Okres realizacji: 2012 - 2015

Tytuł Projektu:

,,Stworzenie innowacyjnej platformy zdalnego neuromonitoringu stanu zdrowia pacjenta opartej

o przetwarzanie sygnału EEG."

Główny cel projektu:

Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie badań związanych z możliwością zdalnej wizualizacji i automatycznej analizy sygnału neurologicznego w czasie rzeczywistym tj. podczas trwania badania oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia jakim będzie platforma do zdalnego monitorowania neurologicznych parametrów stanu zdrowia. Efekty projektu wykorzystywane będą w dziedzinach medycyny, w szczególności neurologii, intensywnej terapii anestezjologii i neonatologii.

Planowane efekty:

Efektem końcowym ma być stworzenie innowacyjnego urządzenia opartego o przetwarzanie sygnału EEG pełniącego funkcję uniwersalnej platformy do zdalnego monitorowania neurologicznych parametrów stanu zdrowia wyposażonej w wiele funkcji, które dotychczas nie były wdrożone w warunkach klinicznych.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl 

Kontakt:

adres e-mail: postepowania.ofertowe@elmiko.pl
tel. 22 / 644 37 37
fax 22 / 644 37 27

ELMIKO Biosignals Sp. z o.o.
ul. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa