Projekty UE i Krajowe

Projekty UE i Krajowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:

 

I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Nazwa Beneficjenta: Elmiko Biosignals sp. z o.o.

Wartość projektu: 5 089 246,28

Wkład Funduszy Europejskich: 3 724 642,07

Okres realizacji: 2018-2020

Główny cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia medycznego służącego do zintegrowanego monitorowania pracy mózgu z innymi parametrami życiowymi nowo narodzonych dzieci.

Planowane efekty:


Wdrożenie do sprzedaży unikatowego w skali świata urządzenia medycznego służącego do zintegrowanego monitorowania pracy mózgu z innymi parametrami życiowymi nowo narodzonych dzieci (integrated cerebral function monitor) „iCFM” (wszystko w jednym).


1.1.1 POIR - DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa Beneficjenta: Elmiko Biosignals sp. z o.o.

Wartość projektu: 12 106 934,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 9 450 641,95 zł

Okres realizacji: 2015-2019

Główny cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wielokanałowego urządzenia do treningu EEG-neurofeedback („EEG-NFB”) z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości umożliwiającego skuteczną terapię kliniczną, w oparciu o dowody naukowe (Evidence Based Practice).

Planowane efekty:

Wdrożenie do sprzedaży gotowego produktu w postaci innowacyjnego wielokanałowego urządzenia do treningu EEG-neurofeedback, zwanego też EEG-biofeedback (EEG-BFB), wraz z okularami i gotowymi planszami Virtual Reality.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Kontakt:

adres e-mail: postepowania.ofertowe@elmiko.pl
tel. 22 / 644 37 37
fax 22 / 644 37 27

ELMIKO Biosignals sp. z o.o.
ul. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

3.3.3. PO IR - GO TO BRAND

 

Tytuł projektu:

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa ELMIKO - wypromowanie produktów branży sprzętu medycznego zagranicą.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

ELMIKO Biosignals sp z. o.o.

ul. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

1.4 - PARP

 

 

 

Nazwa Beneficjenta: Elmiko Aparatura Medyczna Zbigniew Niedbalski

Wartość projektu: 3 800 230,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 440 685,00 PLN 

Okres realizacji: 2012 - 2015

Tytuł Projektu:

,,Stworzenie innowacyjnej platformy zdalnego neuromonitoringu stanu zdrowia pacjenta opartej

o przetwarzanie sygnału EEG."

Główny cel projektu:

Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie badań związanych z możliwością zdalnej wizualizacji i automatycznej analizy sygnału neurologicznego w czasie rzeczywistym tj. podczas trwania badania oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia jakim będzie platforma do zdalnego monitorowania neurologicznych parametrów stanu zdrowia. Efekty projektu wykorzystywane będą w dziedzinach medycyny, w szczególności neurologii, intensywnej terapii anestezjologii i neonatologii.

Planowane efekty:

Efektem końcowym ma być stworzenie innowacyjnego urządzenia opartego o przetwarzanie sygnału EEG pełniącego funkcję uniwersalnej platformy do zdalnego monitorowania neurologicznych parametrów stanu zdrowia wyposażonej w wiele funkcji, które dotychczas nie były wdrożone w warunkach klinicznych.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl 

Kontakt:

adres e-mail: postepowania.ofertowe@elmiko.pl
tel. 22 / 644 37 37
fax 22 / 644 37 27

ELMIKO Biosignals Sp. z o.o.
ul. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

Projekty Krajowe

      

Tytuł projektu: Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR

Nazwa Beneficjenta (Konsorcjanta): Elmiko Biosignals sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 18 924 760 zł

Kwota dofinansowania: 16 847 247

 

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka 
i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.

 


 

           

 

Nazwa Beneficjenta (Konsorcjanta): Elmiko Aparatura Medyczna Zbigniew Niedbalski

Całkowita wartość projektu: 1 774 596 zł

Kwota dofinansowania: 1 436 702

Okres realizacji: 2015 - 2017

Główny cel projektu:

Badanie wpływu przykładowych rzeczywistych sygnałów narażeń elektromagnetycznych na wybraną aparaturę medyczną.

Planowane efekty:

Opracowanie programowych metod wykrywania nadmiernych zakłóceń rejestrowanych sygnałów bioelektrycznych. Opracowanie metod sprzętowej detekcji zaburzeń elektromagnetycznych. Opracowanie modelu współdziałania detektora sprzętowego i programowego oraz weryfikacja poprawności działania otrzymanego rozwiązania.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych, ścieżka B.