Soterix tDCS/tES MxN-HD  - 

Przezczaszkowa stymulacja tES – innowacyjny wielokonałowy system MxN-HD firmy Soterix Medical.

Urządzenie MxN-HD jest flagowym produktem Soterix Medical, lidera w dziedzinie nieinwazyjnej neuromodulacji i wyłącznego dostawcy niskoprądowej stymulacji w technologii High – Definition (HD).

Stymulator MxN-HD to najbardziej zaawansowana nieinwazyjna platforma do neuromodulacji.
Skalowalny od 5 do 82 równoległych kanałów, dodatkowo posiada wyjątkowe oprogramowaniem
do zaprojektowania i przeprowadzenia procesu neurostymulacji.
Przezczaszkowa stymulacja elektryczna (tES) o wysokiej rozdzielczości jest przełomową technologią ukierunkowaną na stymulację kory i głębokich struktur mózgu prądami o niskim natężeniu. W przeciwieństwie do innych metod neuromodulacji, stymulacja o wysokiej rozdzielczości (HD) jest nieinwazyjna i może wykorzystywać terapeutyczny potencjał tej metody, a dodatkowo jest wygodna i bezpieczna. Ponadto system ten możemy zintegrować z większością systemów badawczych EEG.
Zintegrowane oprogramowanie celowanej neurostymulacji Soterix oraz neuronawigacja umożliwia precyzyjne programowanie stymulatorów w celu przeprowadzenia stymulacji określonych obszarów mózgu z optymalnymi parametrami pracy.

 

 

System  tES/tDCS MxN-HD

Stymulatory MxN-HD składają się z wielu niezależnych i izolowanych kanałów z jednym wspólnym kanałem odniesienia(referencyjnym). Platforma MxN jest w pełni skalowalna w oparciu o 9-kanałowe (M×N-9) i 5-kanałowe (M×N-5) moduły. Oznacza to, że można dowolnie rozbudowywać system poprzez dokładanie dodatkowej ilości kanałów lub rozdzielić istniejący system na kilka niezależnie działających stymulatorów.

MxN HD-tDCS
Każdy kanał może dostarczać dodatni lub ujemny prąd stały (tDCS), podczas gdy wspólny kanał odniesienia równoważy wszystkie prądy, w celu zapewnienia najwyższego poziomu stymulacji.

MxN HD-tES
Każdy kanał może dostarczać dodatni lub ujemny prąd przemienny (tACS), prąd impulsowy (tPCS), szum losowy (tRNS), oscylacyjny prąd stały (tODCS) prąd stały (tDCS), podczas gdy wspólny kanał odniesienia równoważy wszystkie prądy, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecznej stymulacji.

 

Optymalna rozdzielczość

Konfiguracja Od 5 do 91 kanałów, we wszystkich systemach MxN umożliwiają pełną kontrolę położenia elektrod i przepływu prądu, tworząc bezprecedensowe, nieinwazyjne kierowanie całym procesem stymulacji. Wyłączna technologia sterowania pozwala na prawdziwie niezależne sterowanie prądem i monitorowanie, a niestandardowy mechanizm czołowy umożliwia umieszczenie elektrod w dowolnych pozycjach systemu 10-10.

 

Elektrody HD 

Systemy MxN zawierają przełomowe elektrody Soterix Medical High-Definition (HD). Jedyne elektrody stymulujące montowane na bazie żelu, zatwierdzone w badaniach na ludziach, w celu zapewnienia niezawodnej i jak najlepszej wydajności podczas stymulacji. Elektrody HD są dostępne wyłącznie w systemach Soterix Medical.

 

Oprogramowanie do celowanej stymulacji.

Przy tak dużej elastyczności i ilości kanałów system MxN jest tak rozbudowany, że niezbędne jest oprogramowanie używane do zaprojektowania procedury stymulacji. Soterix Medical jest pionierem w zakresie oprogramowania NeurotargetingTM. Oprogramowanie i systemy MxN są płynnie zintegrowane.

 

Oprogramowanie HD Targets / HD Explore

HD Explore

Najbardziej zaawansowane i intuicyjne oprogramowanie do symulacji mózgu prądem elektrycznym (opcje tDCS, tES, HD-tDCS i HD-tES).

HD-Explore ™ to pierwsze komercyjne oprogramowanie do precyzyjnego modelowania przepływu prądu podczas przezczaszkowej stymulacji elektrycznej. System ten wprowadza najnowocześniejsze funkcje wspierające aparaty: tDCS, tES, HD-tDCS i HD-tES.

 

 

 

 

HD Targets

Oprogramowanie firmy Soterix Medical do programowania procesu nieinwazyjnej symulacji prądowej.

HDTargets ™ automatycznie określa najlepszą konfigurację HD dla dowolnego obszaru mózgu. Cały proces składa się z trzech prostych kroków:

  • Wyboru liczby źródeł prądu - 4, 8 lub 16 elektrod
  • Wyboru orientacji pola (radialny, styczny lub inny) i określenia kryteriów optymalizacji (maksymalna ostrość lub maksymalna intensywność)
  • Wyboru pożądanego obszaru mózgu z ponad 1100 lokalizacji (koordynatów) Talairach.