SOTERIX tDCS /LTE-tDCS 1x1 Platform  - 

Stymulator SOTERIX tDCS to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń na świecie!

Ogromne możliwości indywidualnej konfiguracji urządzeń pod kątem konkretnego Użytkownika, oraz zastosowanie w urządzeniach najnowszych technologii, odkrywa zupełnie nowy rozdział w dziedzinie mikropolaryzacji mózgu!

Wkrótce przedstawimy szczegółowe informacje na naszych stronach, tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego partnera, amerykańskiej firmy SOTERIX - soterixmedical.com

Cechy produktów firmy Soterix Medical:

Linia produktów do stymulacji mózgu firmy Soterix Medical cechuje się prostotą użycia, a jednocześnie dużą precyzją parametrów stymulacji. W opinii użytkowników stymulatorów Soterix są one wybierane, aby:

  • Być pewnym, że cały proces jest powtarzalny i dokładny w całym czasie trwania stymulacji.

 Podstawą dla terapii klinicznej jest to, aby używane urządzenie było jak najbardziej precyzyjne. Każde urządzenie firmy Soterix Medical jest zoptymalizowane do wytwarzania ciągłej mocy i wydajności na zadanym poziomie.  Używając urządzeń  Soterix Medical można być pewnym, że używane  urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami dla urządzeń medycznych.

  •  Zapewniać prostą i wygodną konfigurację parametrów stymulacji.

 Stymulatory tDCS są zoptymalizowane do efektywnej pracy. Konstruktorzy Soterix Medical doszli do wniosku, że jedno urządzenie nie jest optymalnym rozwiązaniem do wszystkiego. Dlatego na podstawie konsultacji z liderami klinicznymi stworzyli optymalnie dobrane modele w celu wybrania pożądanych parametrów stymulacji. Każde urządzenie jest dodatkowo uproszczone w celu ułatwienia użytkowania.

  •   Przeprowadzać procedury stymulacji tDCS zgodnie z obecnym stanem wiedzy w zakresie  kontroli i bezpieczeństwa.

 

Innowacyjne rozwiązania wprowadzone przez Soterix Medical:

  • Zapewnienie ciągłej kontroli wizualnej jakości połączenia elektrod podczas stymulacji.
  • Rzeczywisty poziom generowanego natężenia prądu podczas stymulacji.
  • Stymulowanie bardzo małym prądem przed rozpoczęciem stymulacji w celu przygotowania skóry do stymulacji.
  • Możliwość czasowego zmniejszenia wartości prądu sprzed wartości zadanej.

 

Soterix 1x1 LTE-tDCS 

Stymulator do stymulacji prądem stałym o ograniczonej całkowitej energii LTE-tDCS (Limited Total Energy Transcranial Direct Current Stimulator)  został opracowany przez Soterix Medical. Funkcja LTE ogranicza napięcie wymagane do tDCS poprzez zastosowanie adaptacyjnego wzrostu stymulacji. Jeśli impedancja niespodziewanie wzrośnie do niepożądanego poziomu, stymulator z funkcją LTE-tDCS automatycznie zmniejszy aplikowany prąd tak, aby utrzymać niskie napięcie.

To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane w 100% przez Soterix Medical. LTE został zaprojektowany w celu uwzględnienia grup ludności wymagających największej ochrony podczas prowadzenia stymulacji. Łatwo dostrzec zasady leżące u podstaw LTE-tDCS i wynikające z tego zalety. Aby uzyskać spójną neuromodulację, metoda tDCS jest sterowana prądem poprzez regulację napięcia na podstawie rezystancji, tak aby utrzymać zakładany prąd. Chociaż tDCS jest uważane za bardzo bezpieczne, korzystne jest niższe napięcie robocze. Dobrze wiadomo, że rezystancja spada, gdy tDCS będący podstawą innowacji LTE startuje. LTE ogranicza napięcie wymagane do tDCS poprzez zastosowanie adaptacyjnego wzrostu stymulacji. Z zestawienia dwóch rysunków poniżej jasno wynika, że w porównaniu z konwencjonalną tDCS (po lewej), LTE osiąga tę samą stymulację docelową, ale przy mniejszym napięciu (po prawej).

Istnieją dodatkowe zalety związane z bezpieczeństwem użytkowania LTE-tDCS. Na przykład, ze względu na zmienność osobniczą, nieoptymalną konfigurację lub zmianę warunków podczas stymulacji (np. ruch, wysychanie elektrod), impedancja może wzrosnąć podczas stymulacji. Aby kontrolować takie zmiany, należy użyć odpowiednich protokołów klinicznych tDCS i stosować tylko zoptymalizowane akcesoria (takie jak Soterix EASYPads, Soterix EASYStraps). Soterix SMARTscan zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym warunków rezystancji. Jeśli rezystancja zwiększałaby się do nietypowego poziomu, to LTE-tDCS automatycznie zmniejszy aplikowany prąd tak, aby utrzymać niskie napięcie - stymulacja nie zatrzyma się, a wskaźnik LTE będzie świecić. W tym momencie, można podjąć kroki odpowiednie do potrzeb. Na przykład, można dodać dodatkową sól fizjologiczną do EASYPads, aby zmniejszyć rezystancje (ale należy uważać, aby nie stosować nadmiaru soli przekraczającej pojemność EASYPad). Docelowy prąd można zmniejszyć za pomocą funkcji RELAX lub technik obsługujący może zdecydować, żeby zakończyć stymulację używając funkcji ABORT.