Moduł EEG Biofeedback do aparatów EEGDigiTrack  - 

Moduł EEGDigiTrack BIOFEEDBACK

Moduł EEGDigiTrack BIOFEEDBACK jest rozszerzeniem funkcjonalności do wszystkich aparatów rodziny EEGDigiTrack

 

Moduł pozwala na prowadzenie terapii Biofeedback z wykorzystaniem aparatu EEG. Trening EEG Biofeedback pozwala na doskonalenie funkcji poznawczych mózgu i poprawę jego pracy.
Oprogramowanie posiada zaawansowane możliwości dostosowania treningu do indywidualnych  potrzeb danego pacjenta, takie jak dobór plansz stymulacyjnych, regulacja opóźnienia i poziomów  stymulacji, wybór optymalnego protokołu treningu (także tworzenie własnych protokołów). Wyniki  terapii przedstawiane są w postaci przejrzystych tabel, a nowatorska metoda porównywania  poszczególnych sesji i rund (krzywa uczenia) pozwala śledzić skuteczność i postępy w terapii.