moduł wideo-EEG  - 

Moduł wideo-EEG

Moduł monitorowania wideo jest niezbędnym rozszerzeniem EEGDigiTrack

Moduł do monitorowania wideo-EEG jest dzisiaj niemal niezbędnym wyposażeniem aparatu EEG.

Zapewnia wideo monitorowanie pacjenta podczas wykonywanego badania. Wysokiej jakości obraz z kamery (lub kilku kamer) jest w pełni zsynchronizowany z zapisem EEG, dzięki czemu lekarz ma pełny obraz kliniczny pacjenta podczas badania.Istnieje możliwość dowolnego obracania oraz zbliżania i oddalania obrazu z kamery za pomocą myszki, wystarczy kliknąć w obraz na ekranie  aparatu.

Możliwości modułu wideo-EEG:

 • zsynchronizowana rejestracja obrazu z kamery wideo oraz zapisu EEG
 • przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta
 • możliwość instalacji kilku kamer jednocześnie
 • zapis wideo wybranych fragmentów badania, niezależnie od zapisu EEG
 • edycja zapisu wideo i usuwanie fragmentów zapisu
 • archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD
 • zdalne sterowanie kamerą za pomocą myszki (obracanie kamery, zoom oraz sterowanie trybem nocnym) - dla wersji PRO
 • możliwość montażu kamery na statywie, ścianie lub suficie


Moduł EEGVideoTrack zawiera:

 • oprogramowanie Elmiko EEGVideoTrack do rejestracji i analizy zapisów Wideo-EEG
 • profesjonalną cyfrową kamerę sieciową LAN; z obrotnicą, zdalnym sterowaniem z poziomu aparatu, zoomem optycznym, możliwością pracy dzień/noc - w zależności od wersji modułu (patrz Specyfikacja)
 • system montażu na statywie, ścianie lub suficie

Proponowane konfiguracje modułu EEGVideoTrack w zakładce Specyfikacja