WC Box  - 

Gotowy do użycia, przenośny i higieniczny system toaletowy do wielokrotnego użycia. Toaleta przeznaczona dla organizacji pozarządowych (obozy uchodźców, klęski żywiołowe), obrony cywilnej (pożary, kampanie wojskowe, izolowani pracownicy, górnicy, budowlańcy) oraz wydarzenia outdoorowe (maratony, festiwale).

Unikalny, opatentowany system zawiera:

Gotowe do użycia pudło-baza, wytrzymujące do 200 kg, na 20h użycia 200 ekonomicznych toreb + 200 chłonnych wkładek. 200 ekonomicznych toreb + 200 chłonnych wkładek (ekonomiczna wersja hurtowa toreb z wkładką - cieńsze, bez wiązadeł), które okrywają toaletę i zapewniają higienę korzystającego użytkownika. Wyposażone w super chłonną wkładkę zamieniającą płyny w żel, eliminującą przykre zapachy. Chłonność - do 450 ml. Zestaw uzupełniający 200 ekonomicznych toreb z wkładkami dostępny osobno. Po użyciu zawartość ulega zestaleniu, a hermetycznie zamknięta torba utrzymuje przykre zapachy wewnątrz. Torbę (jak również pudło toalety) po skończonym użytkowaniu można wyrzucić jak zwykły odpad.