moduł mapping 3D VR  - 

EEGDigiTrack™ MAPPING 3-D

W każdej chwili mogą Państwo rozbudować swój aparat EEG DigiTrack™ o dodatkową funkcjonalność, jaką jest moduł mapowania trójwymiarowego MAPPING 3-D. Jest to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi tego typu na świecie!

Pakiet przeznaczony do trójwymiarowego mapowania jest niezwykle zaawansowanym narzędziem do analizy zapisów EEG.

Możliwości pakietu m.in.

  • wyświetlanie dwu- i trójwymiarowych map mózgu - również w technologi VR (wirtualnej rzeczywistości)

  • wyświetlanie map izometrycznych
  • wyświetlanie wielu map z zadanego zakresu
  • rzut map na model głowy lub mózgu
  • swobodne obracanie modelu głowy lub mózgu
  • przybliżanie i oddalanie map
  • wyświetlanie animacji map z zadanego przedziału czasu
  • eksport wyników do HTML