moduł mapowanie EEG TPM  - 

Moduł MAPPING TPM

Moduł MAPPING TPM jest rozszerzeniem funkcjonalności do wszystkich aparatów rodziny EEGDigiTrack.

W każdej chwili mogą Państwo rozbudować swój aparat EEG DigiTrack™ o dodatkową funkcjonalność, jaką jest moduł Mapowania Potencjałowo-Czasowego - MAPPING TPM.

Mapowanie TPM jest unikalną metodą mapowania czynności mózgu wspomagającą analizę zapisów EEG w codziennej praktyce lekarskiej, jak i w zastosowaniach naukowo-badawczych.
Dzięki innowacyjnej metodzie mapowania zmian potencjału jednocześnie w czasie i przestrzeni oraz synchronizacji tej mapy z sygnałem EEG i mapami chwilowymi, mapowaniu gęstości pola, uzyskuje się pełniejszy obraz badania. Moduł pozwala także definiować różne układy przestrzenne.
Mapowanie TPM może również pracować w połączeniu z modułem Mapowanie 3-D, co daje pełny obraz analizowanego sygnału.

Jest to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi tego typu na świecie!