EEGBiofeedback / Neurofeedback

2-kanałowy EEG Biofeedback VR - moduł do komputera

2-kanałowy EEG Biofeedback VR - moduł do komputera

Więcej
3-kanałowy EEG Biofeedback VR - moduł do komputera

3-kanałowy EEG Biofeedback VR - moduł do komputera

Więcej
4-kanałowy EEG Biofeedback VR - moduł do komputera

4-kanałowy EEG Biofeedback VR - moduł do komputera

Więcej
5-kanałowy EEG Biofeedback VR - moduł do komputera

5-kanałowy EEG Biofeedback VR - moduł do komputera

Więcej
2-kanałowy Aparat EEGDigiTrack Biofeedback

2-kanałowy Aparat EEGDigiTrack Biofeedback

Więcej
3-kanałowy Aparat EEGDigiTrack Biofeedback

3-kanałowy Aparat EEGDigiTrack Biofeedback

Więcej
4-kanałowy Aparat EEGDigiTrack Biofeedback

4-kanałowy Aparat EEGDigiTrack Biofeedback

Więcej
5-kanałowy Aparat EEGDigiTrack Biofeedback

5-kanałowy Aparat EEGDigiTrack Biofeedback

Więcej
moduł QEEG BIOFEEDBACK PLUS

moduł QEEG BIOFEEDBACK PLUS

Więcej
Multimodalny Biofeedback Neuromaster

Multimodalny Biofeedback Neuromaster

Więcej
Moduł EEG Biofeedback do aparatów EEGDigiTrack

Moduł EEG Biofeedback do aparatów EEGDigiTrack

Więcej