Aparaty EEGDigiTrack CFM/aEEG  - 

Do czego służy aparat EEGDigiTrack CFM?

Aparat EEGDigiTrack CFM pozwala na wielogodzinne monitorowanie EEG z lewej i prawej półkuli mózgu oraz ocenę jego stanu w trakcie zdarzeń, takich jak: desaturacja, bradykardia czy tachykardia, drgawki, sen, wybudzenie i innych.

EEGDigiTrack CFM pozwala monitorować zapis EEG w trakcie leczenia drgawek, zaburzeń metabolicznych, oddechowych i innych mających miejsce w intensywnej terapii.

Wskazania do monitorwania CFM

 • ocena funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego,
 • rozpoczęcie  leczenia  hipotermią i monitorowanie w trakcie hipotermii,
 • drgawki oraz efekty leczenia drgawek,
 • wcześniactwo - zalecane jest monitorowanie wszystkich pacjentów z urodzeniową masą ciała poniżej 1500 g,
 • niedotlenienie okołoporodowe,
 • monitorowanie rozwoju, ocena akceleracji zapisu,
 • zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych,
 • wodogłowie
 • monitorowanie układu nerwowego podczas ciężkich chorób (cytomegalia, toksoplazmoza)

 

 

Korzyści z monitorowania aparaturą EEGDigiTrack CFM

 • zmniejszenie liczby i ciężkości wczesnych i późnych powikłań neurologicznych intensywnej terapii
 • możliwość monitorowania efektów leczenia drgawek
 • monitorowanie EEG podczas hipotermii
 • skrócenie czasu hospitalizacji i zmniejszenie kosztów leczenia z tytułu redukcji liczby i nasilenia powikłań intensywnej terapii
 • zwiększenie odsetka przeżywających wcześniaków z małą i skrajnie małą masą ciała
 • poprawa jakości życia pacjentów w intensywnej terapii
 • możliwość optymalizacji postępowania medycznego w oddziałach intensywnej terapii

 

Aparaty rodziny EEGDigiTrack CFM to najbardziej zaawansowane na rynku aparaty do nadzoru neurologiczno-kardiologicznego!

Najważniejsze cechy aparatu:

 • nowoczesna głowica EEG CFM z pomiarem EEG, EKG, saturacji i rytmu serca
 • nowy, wyjątkowo łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, dostosowany do ekranów dotykowych
 • upełnie nowa sieciowa, rozproszona, wielostanowiskowa baza danych EEGDigiTrack Manager umożliwiająca automatyczną synchronizację badań, opisów i innych danych między dowolnymi komputerami bez potrzeby instalacji serwera danych
 • obsługa standardu HL7 z możliwością tworzenia wtyczek dla konkretnego Użytkownika
 • możliwość definiowania alarmów saturacji, rytmu serca, amplitudy oraz impedancji elektrod,
 • zaawansowane analizy CSA i DSA z możliwością wyświetlania map trójwymiarowych w trybie on-line i off-line
 • analiza FFT z możliwością wyświetlania różnych wizualizacji wykresu lub danych liczbowych
 • rozbudowana baza zdarzeń medycznych, zawierająca ponad 400 predefiniowanych pozycji
 • innowacyjna funkcja wyboru montażu elektrod przed badaniem za pomocą „kafelków startowych”
 • opcjonalna wielokamerowa wideometria z zoomem optycznym i cyfrowym, pozwalająca na monitorowanie pacjenta z wielu kamer jednocześnie
 • możliwość tworzenia interaktywnych notatek i wstawiania markerów podczas monitorowania
 • możliwość analizy dowolnie wybranego fragmentu zapisu EEG z lewej lub prawej półkuli pod względem częstotliwości poszczególnych fal, określenia fali dominującej, oraz napięcia elektrycznego fal w zakresie określonych częstotliwości
 • pomiar impedancji on-line, czytelna prezentacja impedancji podczas badania w postaci mapy lub krzywej zintegrowanej z zapisem
 • unikalna funkcja automatycznego znakowania zapisu kolorami  w zależności od rejestrowanego napięcia (Normal, EpiLa, Burst-Suppresion, Depression)
 • możliwość równoczesnego monitorowania kardiologicznego, Sp02 i pletyzmografii
 • niezwykle elastyczna możliwość skonfigurowania sprzętu
 • możliwość odbycia szkoleń licencyjnych akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
 • możliwość odbycia indywidualnych szkoleń klinicznych w renomowanych klinikach uniwersyteckich

Dlaczego warto wybrać EEGDigiTrack CFM?

 • ELMIKO - doświadczony polski producent (rok założenia 1978)
 • profesjonalny, doświadczony serwis na terenie całej Polski
 • doświadczony zespół konstruktorów i informatyków zapewniający ciągły rozwój aparatury
 • aparaty EEGDigiTrack sprzedawane są w wielu krajach świata
 • kilka tysięcy sprzedanych aparatów EEGDigiTrack
 • możliwość dostosowania oprogramowania do potrzeb Użytkownika
 • NAJNIŻSZA CENA na rynku!
 • aktualizacje oprogramowania conajmniej dwa razy w roku
 • szkolenia realizowane we współpracy z PTNK oraz z najlepszymi klinikami w Polsce