2-kanałowy aparat CFM [aEEG]  - 

Aparat EEG DigiTrack 2 - kanałowy

2-kanałowy aparat jest wersją podstawową w rodzinie aparatów EEG DigiTrack. 

Dzięki dwukanałowej głowicy podłączenie aparatu do pacjenta jest niezwykle proste i szybkie. Wystarczy nakleić za pomocą specjalnej pasty dwie elektrody - z prawej i lewej strony na pasie centralnym głowy oraz elektrodę referencyjną na czole. 

Aparat pokazuje aktualną oporność elektrod, co ułatwia uzyskanie prawidłowego zapisu EEG. Na ekranie można śledzić zintegrowane zapisy: przebieg sygnału EEG, krzywej saturacji [Sp02], zapis rytmu serca [HR], jak i zapis trendu EEG w długim przedziale czasu - z każdej półkuli osobno, z każdej elektrody osobno lub zapis uśredniony ze wszystkich kanałów.

Unikalną funkcją aparatu jest automatyczne zaznaczanie kolorami zdarzeń klinicznych takich jak: zapis typu wyładowania-depresje [burst-supression], wyładowania [epileptic like activity], depresja zapisu [depression] oraz zapis prawidłowy [normal].

Innowacją jest również możliwość zsynchronizowanego monitorowania wideo oraz wizualizacji wyników za pomocą mappingu trójwymiarowego oraz mappingu przestrzenno-czasowego [opcje dodatkowe], a także wiele możliwych analiz, m.in. FFT, CSA, DSA.

Wskazania do monitorwania CFM

 • ocena funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego,
 • rozpoczęcie leczenia hipotermią i monitorowanie w trakcie hipotermii,
 • drgawki oraz efekty leczenia drgawek,
 • wcześniactwo - zalecane jest monitorowanie wszystkich pacjentów z urodzeniową masą ciała poniżej 1500 g,
 • niedotlenienie okołoporodowe,
 • monitorowanie rozwoju, ocena akceleracji zapisu,
 • zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych,
 • wodogłowie
 • monitorowanie układu nerwowego podczas ciężkich chorób wirusowych (cytomegalia, toksoplazmoza)

 

 

Korzyści z monitorowania CFM

 • zmniejszenie liczby i ciężkości wczesnych i późnych powikłań neurologicznych intensywnej terapii
 • możliwość monitorowania efektów leczenia drgawek
 • monitorowanie EEG podczas hipotermii
 • skrócenie czasu hospitalizacji i zmniejszenie kosztów leczenia z tytułu redukcji liczby i nasilenia powikłań intensywnej terapii
 • zwiększenie odsetka przeżywających wcześniaków z małą i skrajnie małą masą ciała
 • poprawa jakości życia pacjentów w intensywnej terapii
 • możliwość optymalizacji postępowania medycznego w oddziałach intensywnej terapii

 

 

 

 

Dlaczego warto wybrać EEGDigiTrack CFM?

 • ELMIKO - doświadczony polski producent (rok założenia 1978)
 • profesjonalny, doświadczony serwis na terenie całej Polski
 • doświadczony zespół konstruktorów i informatyków zapewniający ciągły rozwój aparatury
 • kilka tysięcy sprzedanych już aparatów rodziny EEGDigiTrack na całym świecie
 • możliwość dostosowania oprogramowania do potrzeb Użytkownika
 • NAJNIŻSZA CENA na rynku!
 • aktualizacje oprogramowania co najmniej dwa razy w roku
 • szkolenia realizowane we współpracy z PTNK oraz najlepszymiklinikami w Polsce

 

 

Wyjątkowe funkcje aparatów EEGDigiTrack CFM

 • nowoczesna głowica EEG CFM z pomiarem EEG, EKG, saturacji i rytmu serca
 • nowy, wyjątkowo łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, dostosowany do ekranów dotykowych
 • zupełnie nowa sieciowa, rozproszona, wielostanowiskowa bazadanych EEGDigiTrack Manager umożliwiająca automatyczną synchronizację badań, opisów i innych danych między dowolnymi komputerami bez potrzeby instalacji serwera danych
 • obsługa standardu HL7 z możliwością tworzenia wtyczek dla konkretnego Użytkownika
 • możliwość definiowania alarmów saturacji, rytmu serca, amplitudy oraz impedancji elektrod
 • zaawansowane analizy CSA i DSA z możliwością wyświetlania map trójwymiarowych w trybie on-line i off-line
 • analiza FFT z możliwością wyświetlania różnych wizualizacji wykresu lub danych liczbowych
 • rozbudowana baza zdarzeń medycznych, zawierająca ponad 400 predefiniowanych pozycji
 • innowacyjna funkcja wyboru montażu elektrod przed badaniem za pomocą „kafelków startowych”
 • opcjonalna wielokamerowa wideometria z zoomem optycznym i cyfrowym, pozwalająca na monitorowanie pacjenta z wielu kamer jednocześnie
 • możliwość tworzenia interaktywnych notatek i wstawiania markerów podczas monitorowania
 • możliwość analizy dowolnie wybranego fragmentu zapisu EEG z lewej lub prawej półkuli pod względem częstotliwości poszczególnych fal, określenia fali dominującej, oraz napięcia elektrycznego fal w zakresie określonych częstotliwości
 • pomiar impedancji on-line, czytelna prezentacja impedancji podczas badania w postaci mapy lub krzywej zintegrowanej z zapisem
 • unikalna funkcja automatycznego znakowania zapisu kolorami w zależności od rejestrowanego napięcia (Normal, EpiLa, Burst-Suppresion, Depression)
 • możliwość równoczesnego monitorowania kardiologicznego, Sp02 i pletyzmografii
 • niezwykle elastyczna możliwość skonfigurowania sprzętu
 • możliwość odbycia szkoleń licencyjnych akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej oraz odbycia indywidualnych szkoleń klinicznych w renomowanych klinikach uniwersyteckich