actiCap  - 

Firma Brian Products wprowadziła do swojej oferty elektrody mające na celu podniesienie jakości prowadzenia badań naukowych EEG i ERP. System actiCap, może być dostosowany do wszystkich zestawów naukowych. Pozwala to na wiarygodne uzyskiwanie wyników badań, co zostało potwierdzone w wielu wykonywanych eksperymentach naukowych.

 

Podstawowe cechy produktu:

  • system elektrod ekranowanych aktywnie, redukujących szumy otoczenia
  • możliwość wykorzystania od 32 do 128 elektrod aktywnych
  • zestaw elektrod współpracujący z innymi dostępnymi na rynku wzmacniaczami poprzez zastosowanie odpowiednich adapterów
  • sygnalizacja poziomu impedancji na elektrodzie poprzez sygnalizcję kolorową diodą LED
  • konstrukacja elektrody umożliwia wprowadzenie żelu bez koneczności wypinania elektrdoy z czepka