Elektrody EMG

Elektroda bipolarna EMG

Elektroda bipolarna EMG

Więcej
MYOLINE: EMG koncentryczne elektrody igłowe

MYOLINE: EMG koncentryczne elektrody igłowe

Więcej
Elektroda uziemiająca płytkowa

Elektroda uziemiająca płytkowa

Więcej
Elektrody obrączkowe

Elektrody obrączkowe

Więcej
Bipolarne barowe elektrody stymulacyjne

Bipolarne barowe elektrody stymulacyjne

Więcej
Elektrody rejestrujące barowe

Elektrody rejestrujące barowe

Więcej
Elektrody stymulujące / rejestrujące  i połączenia systemu

Elektrody stymulujące / rejestrujące i połączenia systemu

Więcej
MIOBOT: jednorazowe podskórne elektrody igłowe

MIOBOT: jednorazowe podskórne elektrody igłowe

Więcej
EMG Monopolarne elektrody igłowe

EMG Monopolarne elektrody igłowe

Więcej
Para elektrod tarczowych

Para elektrod tarczowych

Więcej
Jednorazowe makro i pojedyncze elektrody igłowe

Jednorazowe makro i pojedyncze elektrody igłowe

Więcej
Autoklawowalne elektrody igłowe wielokrotnego użytku

Autoklawowalne elektrody igłowe wielokrotnego użytku

Więcej
Elektrody samoprzylepne SPES MEDICA

Elektrody samoprzylepne SPES MEDICA

Więcej